• Regulamin serwisu
 • Prawo karne
 • Wzory umów
 • Twoje pytanie prawne / Kontakt
 • Pobierz pismo sądowe
 • Prawo pracy
 • Wzory umów w jez. angielskim
 • Prawo administracyjne
 • Sprawy przeciwko bankom / Polisolokaty
 • Prawo dla Ciebie - blog prawny -
 • Kancelaria Partnerska
 • Odszkodowania – pomoc prawna
 • Odwołania i reklamacje konsumenckie
 • Wzory umów w jęz. rosyjskim

Internetowa Kancelaria

REGULAMANIN PORTALU INTERNETOWEGO
INTERNETOWAKANCELARIA.PL

______________________________________________
1. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” (dalej jako „Portal Internetowy”), udostępniany jest w celu propagowania wiedzy prawnej oraz wzrostu świadomości prawnej jego Użytkowników.

2. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Portalu Internetowego udostępniane są wzory dokumentów prawnych (dalej jako „Dokumenty prawne”) w sposób bezpłatny (jako plik wyłącznie do odczytu) oraz w sposób odpłatny (jako plik w wersji edytowalnej) z wyszczególnioną ceną jednostkową udostępnienia.

4. Korzystanie ze Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies;
b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli;
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Korzystając z Portalu Internetowego Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” zastrzega, iż wszelkie materiały oraz Dokumenty Prawne, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Prawa autorskie w tym zakresie przysługują wyłącznie twórcy Dokumentów Prawnych tj. właścicielowi Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”.

8. Poprzez korzystanie z Dokumentów Prawnych, Użytkownicy Portalu Internetowego nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych dokumentów.

9. Bez uiszczenia zapłaty lub uprzedniej zgody właściciela Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”, Użytkownicy nie mogą korzystać z Dokumentów Prawnych udostępnianych w ramach Portalu Internetowego, z wyłączeniem wglądu do ich treści. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie w sieci Internet Dokumentów Prawnych lub ich części oraz pobieranie zawartości Dokumentów Prawnych i ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. W przypadku naruszenia powyższego, właściciel Portalu Internetowego upoważniony jest do dochodzenia zapłaty należności za dany Dokument Prawny.

10. W przypadku korzystania z niektórych Usług Portalu Internetowego Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@internetowakancelaria.pl.

11. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu na adres e-mail: biuro@internetowakancelaria.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

13. Portal Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Portalu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

14. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu Internetowego.

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Zadaj nam swoje pytanie prawne lub zleć napisanie nietypowego pisma. W ciągu następnych 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź co do możliwości rozwiązania Twojej sprawy.
________________________________

Twój adres e-mail (wymagane)

Miejscowość i nr telefonu (wymagane)

Szczegółowy opis sprawy/pytania

Internetowa Kancelaria

PISMA PRZEDSĄDOWE

PISMA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

WNIOSKI SĄDOWE

PISMA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

PISMA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

SPRAWY RODZINNE

SPRAWY SPADKOWE


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

———————————————–
KANCELARIA SPECJALIZUJE SIĘ W PROWADZENIU SPRAW PRZECIWKO BANKOM I INSTYTUCJOM FINANSOWYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
———————————————–
1) POLISOLOKAT – rezygnacja z polis ubezpieczeniowych lub umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
-
2) OPŁAT LIKWIDACYJNYCH – odzyskiwanie utraconych środków oraz opłat likwidacyjnych z zakończonych polis ubezpieczeniowych oraz umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
-
3) UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU – uzyskiwanie odszkodowań z banku za ubezpieczenie niskiego wkładu;
-
4) REKLAMACJI FINANSOWYCH – przygotowywanie profesjonalnych reklamacji finansowych przeciwko bankom oraz instytucjom finansowym;
-
5) UCHYLENIA BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO – prowadzenie przeciwko bankom postępowań o uchylenie bankowego tytułu egzekucyjnego;
-
———————————————–
WZORY PISM

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Kancelaria zajmuje się także dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń losowych powodujących szkodę i konieczność wypłaty odszkodowania dochodząc ich wypłaty od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu.

W naszym serwisie internetowym zamieściliśmy szereg bezpłatnych wzorów pism pomocnych w dochodzeniu odszkodowania i jako osoba poszkodowana znajdziesz wszelkie interesujące Cię informacje.

_____________________________________
WZORY PISM

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Reklamacja do banku – wzór reklamacji do banku

Reklamacja wakacji – reklamacja wycieczki do biura podróży

Ryczałt za nocleg – Wezwanie do zapłaty ryczałtu za nocleg oraz diety za podróż służbową

Polisolokaty – Wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej od polisolokaty

ZUS – Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od zaniżonego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Dział umów rosyjskich w przygotowaniu…

______
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia